Etiket: Nazım Biçimleri ve Türleri konu testi

Soru Bankası

Şiir Bilgisi Konu Testi

Şiir Bilgisi Konu Testi: Ölçü, Uyak, Nazım Biçimleri ve Türleri 1. Aşağıdaki dizelerden hangisi, tümüyle Divan Edebiyatı ürünlerinin adlarıdır? A) Gazel – şarkı – murabba – mani – mesnevi …