Etiket: Modernist

Nedir?

Modernist Akımlar ve Yazarlar

Modernist Akımlar ve Yazarlar » Sembolizm, » İzlenimcilik, » Dadaizm, » Varoluşçuluk, » Gerçeküstücülük ve » Fütürizm  modernist akımlardır. Modernizm, Yeniçağcılık anlayışı ya da Çağdaşlaşma akımı olarak ifade edilebilir. Herhangi bir alanda geleneksel hale gelmiş, …