laiklik

  • LAİKLİK VE DİN Türkiye Cumhuriyeti döneminde yurdumuzda uygulanan laiklik geniş ölçüde din hürriyetine saygıyı getirmiştir. Laiklik ne dinsizliktir ne de vicdanlara baskıdır. Konuyla ilgili bulunduğu için cumhuriyetimizin laiklik ilkesi ve halifelik sorunu üzerinde durmak yararlı olacaktır. Yunanca laik os, Latince laikus sözcükleri ruhani olmayan kimse, dinî olmayan fikir ve kurum…

  • Atatürk’e Göre Laiklik Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Atatürk adıyla neşrettiği bir kitapta, Atatürk’ün laikliği nasıl anladığına dair şu bilgiyi veriyor: “Atatürk, bazı ilkelerin incelendiği ve değerlendirildiği bir yazı üzerindeki kendi notlarıyla, laiklik anlayışını şöyle belirtmektedir: “Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin birbirinden ayrılması demek değildir. Bütün yurttaşların…

Başa dön tuşu