Kafiye-i mukayyede örnekleri

  • Divan Şiirinde Kafiye Türlerine Örnekler 1. Kâfiye-i mücerrede Örnek beyitlerdeki kısa ünlü ve revîler koyu kırmızı harflerle gösterilmiştir. Ölme gönül firâk ile Isî-nefes gelür Yanma ciğer figân ile feryâd-res gelür Rûz u şeb hamd eyle her bir ni’mete bin kerre tâ Hamd ü şükrün sâyesinde ni’met itsün sende câ Bir…

Başa dön tuşu