Etiket: İzlenimci Eleştiri Kuramının temsilcileri

Nedir?

İzlenimci Eleştiri Kuramı

İzlenimci Eleştiri Kuramı Empresyonizm ve rölativizm biçiminde de tanımlanan izlenimcilik; görecelik, izafilik kelimeleriyle de ifade edilebilir. 17.yy’dan itibaren Avrupa’da gelişen aklı merkeze alan düşünme biçimi hayatın her alanına nüfuz …