Düz Tümleç nedir?

  • Nesne (Düz Tümleç) Nedir? Nesne Türleri: Belirtili Nesne, Belirtisiz Nesne Nesnenin Tanımı Nesne: Yüklemde bildirilen ve öznenin yaptığı işten doğrudan etkilenen öğe nesnedir. » Dolayısıyla sadece fiil cümlelerinden yüklemi geçişli fiil olanlar nesne alır. Az da olsa isim cümleleri de nesne alabilir. » Düz tümleç de denir. » Yükleme sorulan…

  • Cümlenin Öğeleri: Yüklem, Özne, Nesne, Dolaylı Tümleç, Zarf Tümleci, İlgeç Tümleci Cümle; bir duyguyu, düşünceyi, olayı anlatan sözcük ya da sözcükler topluluğudur. Duygu, düşünce ya da olay anlatılırken cümlede her sözcük ya da sözcük grubu bir görev üstlenir, işte, sözcük ya da sözcük gruplarının birtakım görevler üstlenmesiyle cümle öğeleri ortaya çıkar.…

  • Türkiye Türkçesinde Düz Tümleç (Nesne) Şahap BULAK, Siirt Üniversitesi Türk Dili Okutmanı. ÖZET Bu çalışmada hakkında çözülmesi gereken birçok sorun bulunan cümlenin yardımcı ögelerinden düz tümleç incelendi. Düz tümleç; düz tümleç terimi, düz tümleç tanımı, yüklem düz tümleç ilişkisi, düz tümlecin aldığı ekler, edilgen cümlelerde düz tümleç, dönüşlü cümlelerde düz…

Başa dön tuşu