Dönüşlü Cümlelerde Düz Tümleç

  • Türkiye Türkçesinde Düz Tümleç (Nesne) Şahap BULAK, Siirt Üniversitesi Türk Dili Okutmanı. ÖZET Bu çalışmada hakkında çözülmesi gereken birçok sorun bulunan cümlenin yardımcı ögelerinden düz tümleç incelendi. Düz tümleç; düz tümleç terimi, düz tümleç tanımı, yüklem düz tümleç ilişkisi, düz tümlecin aldığı ekler, edilgen cümlelerde düz tümleç, dönüşlü cümlelerde düz…

Başa dön tuşu