Divan Şiirinde Kafiye Konu Testi

  • Divan Edebiyatında (Eski Türk Edebiyatında) Ölçü ve Kafiye Konu Testi 1. İrişdüm bahre cûy-âsâ basît-i hâkden geçdüm Bisât-ı kurba irdüm çenber-i eflâkden geçdüm (Bakî) Beyitteki kafiye türü aşağıdakilerden hangisidir? a. kafiye-i mukayyede b. kafiye-i mürdefe c. kafiye-i mü’essese d. kafiye-i mücerrede e. kafiye-i ma’mûle 2. Aşağıdakilerden hangisi rübai kalıplarındandır? a.…

Başa dön tuşu