Etiket: Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı

Nedir?

Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı Kavramı

“DİNİ-TASAVVUFİ TÜRK EDEBİYATI” KAVRAMI İslam medeniyeti, Türklerin fikrî, edebî ve düşünce tarihi üzerindeki tesirini asırlarca göstermiştir. Yani bu yeni medeniyet, Türk milletinin ilim, fikir ve edebiyat alanında bir dönüm …