din

  • LAİKLİK VE DİN Türkiye Cumhuriyeti döneminde yurdumuzda uygulanan laiklik geniş ölçüde din hürriyetine saygıyı getirmiştir. Laiklik ne dinsizliktir ne de vicdanlara baskıdır. Konuyla ilgili bulunduğu için cumhuriyetimizin laiklik ilkesi ve halifelik sorunu üzerinde durmak yararlı olacaktır. Yunanca laik os, Latince laikus sözcükleri ruhani olmayan kimse, dinî olmayan fikir ve kurum…

Başa dön tuşu