Reklam
–1 oy
571 gösterim
Edebiyat kategorisinde (128 puan) tarafından
1.    Her kaçan seyr ide bâğa ol gül-i ra‘nâ gelür
Na‘ra-i bülbülle bâğuñ başına gavgâ gelür

2.    Seyr-i gülzâr eylese serv-i revânlarla nigâr
Râstı bu kadd(i) ânuñ cümleden a‘lâ gelür

3.    Fitnesiyle gözlerüñüñ göñlüme gavgâ düşer
Zülf-i anber-bâruñ ile başuma sevdâ gelür

4.    Göz diküp nergis yola şimşâd durmış muntazır
Seyr-i bâğa gûyiyâ ol gözleri şehlâ gelür

5.    Âteş-i gam yakmasa ta’n mı vücûdum şehrini
Gözlerümden göñlüm üstine iki deryâ gelür

6.    Bu melâhat bu letâfet kim nigârâ señde var
Her niçe âkil varursa kûyuña şeydâ gelür

7.    Lâ‘l-i cân-bahşıyle uşşâka hitâb itse nigâr
Mürdeler üzre sanasen Hazret-i ‘Îsâ gelür

8.    Lâ‘l-i nâbı yâdına hûn-ı ciger nûş eylemek
Kime düşvâr ise ey ‘Avnî baña helvâ gelür
Reklam

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

...