Kategori: Kitap

kitap tanıtımları

Kitap

Kurtlar Sofrası – Attilâ İlhan

Kurtlar Sofrası Romanı – Attilâ İlhan Attilâ İlhan’ın romanı (1963-1964) Sonundaki notta 1954-1961 arasında yazıldığı belirtilen, iki ciltlik romanın kahramanı Mahmud Ersoy, Kurtuluş Savaşı’na katılmış, Kuvayi Milliye ruhuyla dolu …
Kitap

Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu

DÜNYADA VE BİZDE GÖLGE OYUNU “Bir aydınlatma kaynağı ile yarı saydam bir perdeden yararlanılarak, bu perdenin önünde ya da gerisinde, iki boyutlu saydam ya da saydam olmayan kuklaların oynatılmasına …
Kitap

Efruz Bey Romanı- Ömer Seyfettin

Efruz Bey Romanı – Ömer Seyfettin Efruz Bey, Ömer Seyfettin’in romanı (1919). Yapıtta 1908’den I. Dünya Savaşının ortalarına kadar Türkiye’nin kültür yaşamında görülen çeşitli akım ve görüşlerle bunların temsilcileri …
Kitap

Kaplumbağalar – Fakir Baykurt

Kaplumbağalar Fakir Baykurt’un romanı (1967). Ankara yöresindeki bir Alevi köyünün, bu köyün yaşama sevinciyle dolu insanlarının konu alındığı yapıtta eğitmenin öncülüğüyle susuz, kıraç toprağın işlenişi, üzüm bağına dönüştürülüşü anlatılır. …
Kitap

Eşber – Abdülhak Hâmit Tarhan

Eşber – Abdülhak Hâmit Tarhan Abdülhak Hâmit Tarhan‘ın tiyatro oyunu (1880). Eşber, Hindistan’da Keşmir hükümdarıdır. Büyük İskender, Hindistan’ı zaptı esnasında, Eşber kendi askerinin azlığına bakmadan karşı koymak ister. Kız …
Kitap

Fihi Ma Fih – Mevlana

Fîhi Mâ Fîh – Mevlana Fîhi Mâ Fîh, “Onun içindeki odur” veya “ne varsa onda var” anlamına gelen bu eserde, Mevlâna’nın bazı sohbetleri sırasında sorulan sorulara verdiği cevaplara; tasavvuf, …
Kitap

Divanı Kebir – Mevlana

Divanı Kebir – Mevlana Mevlânâ, hemen hemen tamamı gazel, tercî’ ve rubailerden oluşan Divan-ı Kebir, diğer adıyla Külliyât-ı Şems’te özellikle İlahî aşkını, gönül derdini, tasavvufî konuların yanında sabır, hoşgörü, …
Kitap

Zemzeme Nedir?

Zemzeme – Recaizade Mahmut Ekrem Zemzeme, Recaizade Mahmut Ekrem‘in şiir kitabının (1885) adıdır. Arapça kökenli Zemzeme kelimesi; “melodi, mırıltı, nağme, hoş ses” gibi anlamlara karşılık gelmekte. Zemzeme, üç kitap olarak …
Kitap

Budalaname

Budalaname- Kaygusuz Abdal Kaygusuz Abdal‘ın tasavvufla ilgili mensur eseri. Kaygusuz eserinin sonunda konusunu ve amacını şöyle belirtir: “Ey kendözüni bilen salikler. Ey hakkı özünde bulan aşıklar. Men aref nefse babında bir …
Kitap

Şık- Hüseyin Rahmi Gürpınar

ŞIK-Hüseyin Rahmi Gürpınar Saf tabiatlı Şöhret Bey alafrangalığa özenir. Madam Potiş adlı düşkün bir kadınla birkaç gün daha yaşayabilmek için “eli bayraklı diye tabir edilen derecenin pek üstünde edepsiz …
Kitap

Kabusname

Kâbûsname (Kaabusname) Mercimek Ahmet‘in yapıtı. II. Murat’ın buyruğuyla Türkçeye çevrilen yapıt, Ziyâr oğullarından Emir Unsurü’l-Maâlî Keykâvus b. İskender Kâbûs b. Veşmgir’in, oğlu Gilânşah’a yol göstermek amacıyla 1082’de yazdığı bir …
Kitap

Abdullah Efendinin Rüyaları

Abdullah Efendinin Rüyaları – Ahmet Hamdi Tanpınar Ahmet Hamdi Tanpınar‘ın öykü kitabı (1943). Kitapta beş uzun öykü vardır: Abdullah Efendinin Rüyaları, Geçmiş Zaman Elbiseleri, Bir Yol, Erzurumlu Tahsin, Evin Sahibi. …
Kitap

Fakrnâme ve Özellikleri

Fakrnâme ve Özellikleri Fakr-nâme, Divân-ı Hikmet‘in mukaddimesi mesabesindedir. Muhteva itibariyle; tarikat adabını, usulünü, erkânını, kâmil bir şeyhin, bir dervişin vasıflarını, merâtıb-ı erbaa’yı ‘dört kapı kırk makam’ı beyan eder. Türklerin İslamiyet’i …
Kitap

Divân-ı Hikmet

Divân-ı Hikmet Nedir? Özellikleri, İçeriği Ahmed Yesevî‘nin “Hikmet”lerini içine alan mecmuanın adıdır. Divân-ı Hikmet nüshalarının muhteva bakımından olduğu kadar, dil bakımından da önemli farlılıklar arz etmesi, bazılarınca farklı şahıslar …
Kitap

Bilinçaltının Gücü-Joseph Murphy

Bilinçaltının Gücü-Joseph Murphy Senelerdir Amerikada En Çok Satan Bireysel Gelişim Kitaplarından Biri. Düşüncelerinizi Değiştirirseniz Kaderinizi de Değiştirirsiniz Neden bir insan üzgünken diğeri mutludur? Neden bir insan korkak ve endişeliyken …
Kitap

Namık Kemal’in Tiyatroları

Namık Kemal’in Tiyatroları 1. Vatan Yahut Silistre: Vatan Yahut Silistre, Namık Kemal’in 1872 yılı sonlarına doğru, Gelibolu’da yazmaya başladığı ve 1873 Mart’ında İstanbul’da tamamladığı ilk tiyatro eseridir. Önce 1 …
Kitap

Mel’un: Bir Başyapıt-Selim İleri

”Mel’un”: Bir başyapıt Selim İleri‘nin romanı (2013) “Mel’un“un başkahramanı Sayru Usman’la, Cahide Sonku’yu, Muhsin Ertuğrul’u, kardeşlerini boğduran padişahları, Doğu’yu ve Batı’yı; arada kalmış ve taklitçi toplumu anlatıyor… SİBEL ORAL …
Kitap

Tatar Çölü

Tatar Çölü- Dino Buzzati Dino Buzzati’nin 1940’ta yayımlanan romanı. 1949 yılında Fransa’daki çevrisiyle Buzzati’yi dünyaca ünlü bir yazar yapmıştır. Orijinal ismi: Il deserto dei Tartari Yazarı: Dino Buzzati Yayımlanma …
Kitap

Candı Yüceldi Şarabiydi

Candı Yüceldi Şarabiydi Cezmi Ersöz/ Sıddık Akbayır DESTEK YAYINLARI Can Yücel; hınzırdır, muziptir, içlidir, ‘ser’hoştur, ‘ser’şairdir. En az şiirleri kadar, yaşadıkları da söyledikleri de şarabîdir. Can Yücel en ümitsiz …
Kitap

Ulysses Roman Özeti-James Joyce

Ulysses Roman Özeti-James Joyce Ulysses, James Joyce‘un kendi anlatımıyla Nora Barnacle’ı sevdiğini anladığı gün olan 16 Haziran 1904 günü Dublin’de geçer. Romanın asıl kahramanı bir bakıma Dublin kentidir. Her …
Kitap

Tazarruname – Sinan Paşa

Tazarruname – Sinan Paşa Sinan Paşa’nın yapıtı. Yazılışı 886/1481’den sonra Türkçe olarak yazmış olduğu ilk eserdir. Tazarru-nâme veyâ Tazarruât olarak bilinir. Konu tasavvufîdir. Sinân bu eserde çok geniş kapsamda ele …
Kitap

Poetika: Şiir Üstüne Kitaplar

Poetika: Şiir Üstüne Kitaplar KİTABIN ADI- YAZARI- YAYINCI- YILI 1. Yazılanla Okunan Ahmet Oktay Yazko 2. Sesle Renk Rrasında Mehmet Ergüven İnkilap Kitabevi 3. Çağ ve İlham Sezai Karakoç …
Kitap

Zaman Yönetimi-Ray JOSEPH

Zaman Yönetimi – Ray JOSEPH Yazar : Ray JOSEPH Yayınevi : Epsilon BÖLÜM 1 ZAMAN: HAYATİ BİR KAYNAK Yeterince zamanınız var mı ? Cevabınız kesin bir hayır ise, yöneticilerin …
Kitap

Muhakemet’ül Lugateyn-Ali Şir Nevaî

Muhakemet’ül Lugateyn-Ali Şir Nevaî Muhakemet’ül Lugateyn (anlam: İki dilin karşılaştırılması) Uygur dilbilimcisi Ali Şir Nevaî tarafından Çağatay Uygurcası ile yazılmıştır. Ali Şîr Nevâî’nin Muhâkemet-ül-Lugateyn adlı eseri, bu günkü yazımızla …
Kitap

Başyapıt Budur!

Başyapıt Nedir? Başyapıt Budur! Adı böyle olunca ister istemez başyapıt nedir ki diyerek çevirmeye başlıyorum kitabın sayfalarını. Evet, nedir başyapıt? Kuşkusuz iddialı bir soru bu. En az cevabı kadar …
Kitap

Harnâme – Şeyhi

Harnâme – Şeyhi Harnâme, divan edebiyatı şairi Şeyhi tarafından mesnevi türünde kaleme alınmış bir hikâyedir. 126 beyitten oluşmaktadır. Türk edebiyatında ilk fabl örneği sayılabilir. Sonunda canından olan, öküz’e özenen …
Kitap

72. Koğuş- Orhan Kemal

72. Koğuş Orhan Kemal‘in uzun hikâyesi (1954). Olay, İkinci Dünya Savaşı yıllarında bir cezaevi koğuşunda geçer. Çoğu türlü hırsızlıklardan yatmakta olan bu “yoksul, pis Adembaba’lar” arasında, babasını öldürmüşleri öldürmekten …