Etiket: Yansıtma Teorisi nedir

Nedir?

Yansıtma Kuramı

Edebiyatta Yansıtma Kuramı Yansıtma kuramı, edebiyat incelemeleri üzerine yapılan ilk teorik değerlendirmedir. Aristo’nun “mimesis” kavramından adını alan bu kuramın temel ilkeleri de yine Aristo’nun Poetika‘sında yer alır. Ancak “ayna” …