Ulaçlar

  • Fiilimsiler (Eylemsiler) Türleri, Özellikleri FİİLİMSİLER Fiil kök veya gövdelerinden yapım ekleriyle türetilerek isim, sıfat ve zarf olarak kullanılan kelimelerdir. Bunlar artık fiil olarak kullanılma özelliğini kaybettikleri için fiil çekim eklerini (olumsuzluk eki hariç) alamazlar; isim çekim eklerini alabilirler, isim sıfat ve zarf (tümleci) olarak kullanılırlar; yan cümlecik kurarlar. Fiilimsiler üçe ayrılır: İsim-fiiller, Sıfat-fiiller (=ortaçlar) Zarf-fiiller (=ulaç=…

Başa dön tuşu