Türklerin İslamiyeti Kabulü

  • 11. ve 12. Yüzyılda İslamiyet ve Türk Kültürü Türklerin İslamiyeti Kabulü İslâm orduları, ilk olarak Emeviler Döneminde (705-715), Türklerin yoğun olarak yaşadıkları Orta Asya topraklarına gelmiştir. Kuteybe Bin Müslim ile kardeşi Abdurrahman kumandasındaki İslâm orduları Buhara’dan Semerkant’a kadar olan şehirleri ele geçirmiştir. Bu sırada zaman zaman Türk boylarıyla da savaşmışlardır.…

Başa dön tuşu