Etiket: şiir tahlili

Nedir?

Şiir Tahlili: Gazel-Ziya Paşa

Şiir Tahlili: Gazel-Ziya Paşa GAZEL 1. Yârân dağıldı sohbet-i meyhane kalmadı Ol işret ol muhabbet o peymâne kalmadı 2. Gûş etme eski na’raları kûy-ı yârdan Gûyâ ki deşt-i aşkta …