şiir bilgisi konu testi

  • Şiir Bilgisi Konu Testi: Ölçü, Uyak, Nazım Biçimleri ve Türleri 1. Aşağıdaki dizelerden hangisi, tümüyle Divan Edebiyatı ürünlerinin adlarıdır? A) Gazel – şarkı – murabba – mani – mesnevi B) Rubai – muhammes – destan – tuyuğ – masal C) Tuyug – kaside – murabba – türkü – gazel D)…

Başa dön tuşu