Serveti Fünun Gezi Yazarları

  • Türk Dili ve Edebiyatı

    Serveti Fünûn Döneminde Gezi

    Servet-i Fünûn (Edebiyat-ı Cedide) Döneminde Gezi Yazı Türü Türk edebiyatında gezi yazısı geleneği öteden beri vardır. Bu türde eser veren yazarların en önemlisi “Seyehatname“nin yazarı Evliya Çelebi‘dir (1611-1685). Ancak Servet-i Fünun’a kadar yazılan gezi yazılarının edebî yönü zayıftır. Servet-i Fünun Dönemi’nde edebiyata sansür uygulanıyordu. Seyehat özgürlüğü sınırlıydı. Buna rağmen, gerek…

Başa dön tuşu