Serveti Fünun Eleştiri Yazarları

  • Türk Dili ve Edebiyatı

    Serveti Fünûn Döneminde Tenkit (Eleştiri)

    Servet-i Fünûn (Edebiyat-ı Cedide) Döneminde Tenkit (Eleştiri) Türk edebiyatında Tanzimat’la başlayan “eski-yeni” tartışması, tenkit türünün gelişmesine katkı yapmıştır. Servet-i Fünuncular öncekilerin tenkit anlayışını kusurlu bularak yeni bir tenkit anlayışı geliştirmek istemişlerdir. Batı tarzında tenkitler yazmışlardır. Tenkide edebî bir tür niteliği kazandırmışlardır. Servet-i Fünuncular kendilerine yöneltilen eleştirileri cevaplamak, kendi edebiyat anlayışlarını…

Başa dön tuşu