Etiket: örtülü Özne nedir

Nedir?

Örtülü Özne

Örtülü Özne Edilgen çatılı fiillerin yüklem olduğu cümleler gerçek özne alamaz; ancak “tarafından, nedeniyle, etkisiyle” gibi sözcükler ya da “-ca, -ce” eki getirerek gerçek özne cümleye sokulabilir. Böyle öznelere …