Ontolojik Kuramın özellikleri

  • Ontolojik Kuram • Yirminci yüzyılda Nicolai Hartmann’ın kurduğu ve geliştirdiği bu yeni felsefe anlayışı varolanı ve varlığın bütününü kendine konu olarak alır. Varolan ve varlık nedir? Varlık tarzları, varlık tabakaları ve varlık kategorileri nedir? soruları onun özellikle araştırdığı, üzerinde durduğu birtakım ana ve temel sorunlardır. • Ontoloji, sanat eserini de…

Başa dön tuşu