Etiket: Olumsuz Cümle

Nedir?

Olumsuz Cümle Nedir?

Olumsuz Cümle Nedir? Özellikleri, Örnekleri Olumsuz Cümle: Fiil cümlesinde işin, oluşun yapılmadığını, yapılmayacağını veya olmadığını; isim cümlesinde ise sözü edilen kavramın bulunmadığını, var olmadığını, bahsedilen şekilde olmadığını bildiren cümlelerdir. Fiil …