Etiket: Niçin Sanat

Makale

Niçin Sanat?

Niçin Sanat? Toplum içinde yaşayan insan, ister istemez toplumsal olmak zorundadır. Toplumun dışına çılkmak -istese de, istemese de elinden gelmez. Ama, ferdi kelimesini icadeden o değil midir?» diyen Orhan …