Nazım Şekli nedir

  • Türk Halk Edebiyatı Nazım (Şiir) Biçimleri/Şekilleri ve Özellikleri Türk Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri/Şekilleri şunlardır: Âşık Edebiyatı Nazım Biçimleri Koşma Semai Varsağı Destan Tasavvuf Edebiyatı Nazım Biçimleri İlahi Nefes Deme Nutuk Devriye Şathiye Anonim Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri Mani Ninni Türkü Ağıt Edebiyatta “Nazım Şekli/Biçimi” Nedir? Bir eserin dış yapısına biçim…

  • HALK ŞİİRİNDE NAZIM ŞEKLİ VE NAZIM TÜRÜ Nazım Şekli Türk halk şiiri dairesinde yer alan şiirler, geleneğin belirlediği bazı nazım şekilleriyle söylenirler. Her nazım şeklinin kendine has özellikleri vardır. Nazım şeklini oluşturan unsurlar, şiirin dış unsurlarıdır. Şiiri belirli bir düzen içine sokan özelliklerdir. Kısacası nazım şeklini; kafiye örgüsü, nazım birimi…

Başa dön tuşu