Nasihatname nedir?

  • Pendname Nedir? Özellikleri, Örnekleri İslam, tasavvuf, gelenek ve görenekleri temel alarak hemen her konuda ahlaki öğütlerin verildiği manzum (şiir) veya mensur (düz yazı) eserlere pend-name adı verilir. Pend-name türünün şekillenip yaygınlık kazanmasında özellikle Feridüddin Attar‘ın “Pend-name” adlı eserinin önemli bir etkisi vardır. Sadi’nin “Bostan” ve “Gülistan” adlı eserleri; Genceli Nizami’nin…

Başa dön tuşu