Etiket: Mutasavvıf şair Bursalı İsmail Hakkı

Kimdir?

Bursalı İsmail Hakkı

Bursalı İsmail Hakkı Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri  Asıl adı İsmâil’dir. 1650 (H. 1062) tarihinde Aydos kasabasında doğdu. İstanbul’dan Aydos’a gelip yerleşen Mustafa Efendi’nin oğludur. Bursa’da Tuzpazarı civarında bir …