Mutasavvıf şair Bitlisli Müştak Baba

  • Bitlisli Müştâk Baba Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri  Müştâk Baba’nın ailesi Hicrî 1051 (M.1642) yılında devrin mutasavvıf ve âlimlerinden Molla Süleyman Baba başkanlığında Hakkari’den Bitlis’e göç etmiştir. Bu göçü müteakiben Müştak Baba da 1172/1759 yılında Bitlis’te dünyaya gelmiştir. Asıl adı Muhammed Mustafa’dır. Babası İbrahim adlı bir zattır. On yaşında babasını kaybeden…

Başa dön tuşu