Musammat nedir?

  • Musammat Nazım (Şiir) Şekli ve Özellikleri Bendlerden Oluşan Nazım Biçimleri: Musammatlar Musammat sözcüğünün asıl anlamı “ipliğe dizilmiş inci”dir. Bendlerden oluşan nazım biçimleri genel bir adlandırma ile “Musammatlar” olarak adlandırılmaktadır. Bend, edebiyat terimi olarak en az üç mısradan oluşan bir nazım biriminin adıdır. Bend kelimesinin “bağ, boğum, rabıta” gibi sözlük anlamları…

Başa dön tuşu