Miktar zarfları

  • Zarflar (Belirteçler) Türleri, Özellikleri ZARFLAR A. Görev ve Anlam Bakımından Zarflar 1. Durum Zarfları     a. Niteleme Zarfları     b. Kesinlik Zarfları     c. Yineleme Zarfları     d. Olasılık Zarfları     e. Yaklaşıklık Zarfları     f. Üleştirme Zarfları     g. Sınırlama Zarfları 2.…

  • Miktar (Azlık-Çokluk) Zarfları Miktar (Azlık-Çokluk) Zarfları: Fiillerin,  fiilimsilerin, sıfatların ya da başka zarfların anlamlarını ölçü yönünden  tamamlayan, artıran, azaltan zarflardır. “en, daha, pek, çok, az,  biraz, kadar, denli, gibi, fazla…” Özellikleri  ve Örnekler: Fiile veya sıfata sorulan “ne  kadar?” sorusunun cevabıdır. Kendilerinden önceki ya da sonraki kelimeyle birlikte söze eşitlik, …

Başa dön tuşu