Etiket: Kaside şairleri

Nedir?

Kaside Nazım Şekli ve Özellikleri

Kaside Nazım Şekli ve Özellikleri Kasîde, bir edebiyat terimi olarak ilk beytinin mısraları birbiriyle, diğer beyitlerinin ikinci mısraları ilk beyitle kafiyeli, aynı vezinle söylenmiş, en az 15 beyit uzunluğundaki …