Etiket: Kaşgarlı Mahmut’un Edebi Kişiliği

Kimdir?

Kaşgarlı Mahmut

Kaşgarlı Mahmut Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Kaşgarlı Mahmut (d. 1008 – ö. 1105) Kaşgarlı Mahmut, XI. yüzyılda yaşayan Türk dil bilginidir. Divânu Lügati’t-Türk adlı eseriyle ünlüdür. Karahanlılar soyundandır. …