Etiket: Kafiye İle İlgili Bazı Terimler ve Temel Kurallar

Nedir?

Divan Şiirinde Kafiye

DİVAN ŞİİRİNDE KAFİYE Giriş Kafiye aruz vezniyle birlikte Divan şiirinin iki aslî âhenk unsurundan biridir. Kısaca en az iki mısra sonundaki ses tekrarı olarak tanımlanabilecek olan kafiye, redifsiz manzumelerde …