İzlenimci Eleştiri Kuramı nedir?

  • İzlenimci Eleştiri Kuramı Empresyonizm ve rölativizm biçiminde de tanımlanan izlenimcilik; görecelik, izafilik kelimeleriyle de ifade edilebilir. 17.yy’dan itibaren Avrupa’da gelişen aklı merkeze alan düşünme biçimi hayatın her alanına nüfuz etmiştir. Bu düşünce tarzı sanayi devriminden yeni icatlara, kıtaların keşfinden ekonomik refahın artmasına kadar birçok gelişimi de beraberinde getirmiştir. Akılcı anlayışın…

Başa dön tuşu