Hakimane Şiir özellikleri

  • Hakimane Şiir Nedir? Hakimane Şiir: Didaktik, öğretici bir nitelik taşıyan, bir hikmeti dile getiren şiirlere hakimane şiir veya hikemi şiir denir. Bu tanım şiirin bütününü kapsamaz. Bir kasidenin ya da bir gazelin tek bir beyti de hakîmâne olabilir. Genel olarak mesneviler konularına göre hakîmâne nitelik taşırlar. Kıtalar, rubailer de çoğunlukta…

Başa dön tuşu