Hakikat

  • Lafız (söz) – Mana İlişkisinde Hakikat ve Mecâz Hakîkat İnsan dış dünyada algıladığı soyut ve somut kavramları önce zihninde tasarlamakta, sonra da onu söz(=lafız)lerle simgeleştirilip ifade etmektedir. Bu nedenle sözler, temel ve gerekli bir şart olmakla birlikte asıl maksat olmadıkları gibi, tek başlarına da var değildirler. Anlamlar da ancak sözlerle…

  • Hakikat (Gerçek) Nedir? hakikat “1- Bir şeyin aslı ve esası, mâhiyeti. 2- Gerçek, doğru, gerçekten, doğrusu. 3- Sadâkat, doğruluk, bağlılık, kadirbilirlik. 4- s. Mecaz karşılığı, esas olarak kullanılan (kelime). 5- ed. Bir kelime neyi anlatmak için konulmuşsa, bu kelimenin o manada kullanılması: ‘el’ kelimesinin, bilinen uzuv mânâsında kullanılması gibi” (Ferit…

Başa dön tuşu