Etiket: Gazelin özellikleri

Nedir?

Gazel Nazım Şekli ve Özellikleri

Gazel Nazım Şekli ve Özellikleri Gazel, bir edebiyat terimi olarak, ilk beytinin mısraları birbiriyle, diğer beyitlerinin ikinci mısraları ilk beyitle kafiyeli, aynı vezinle söylenmiş, genellikle beş beyit ile dokuz …