Ganizade Nadiri Hayatı

  • Ganîzâde Nâdirî Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Ganîzâde Mehmet Nâdirî (d.1572 – ö. 1627) (Osmanlı âlimi, şair ve hattat) Atai ve Katib Çelebi gibi müellifler tarafından doğum tarihini 980 (1572) olarak kaydedilen Ganîzâde Nâdirî kendisiyle aynı mahlası taşıyan Bağdatlı Nadiri ile karıştırılmaması için Ganizade olarak anılmıştır. Tam adı Abdülgani-zade Mehmed Nadir…

Başa dön tuşu