Fiillerin kiplerinde zaman kayması

  • Fiillerde (Eylemlerde) Anlam/Zaman Kayması FİİL (EYLEM) KİPLERİNDE ANLAM VEYA ZAMAN KAYMASI NEDİR? Fiil çekimlerinde bir zaman ekinin başka bir zaman eki yerine kullanılmasına, yani fiilin bir zamana göre çekimlenip de başka bir zamanı kastetmesine fiilde anlam kayması veya fiil kipinde zaman/anlam kayması denir. Anlam kaymasında hangi kipin hangisinin yerine kullanıldığı bazen anlaşılmayabilir.…

Başa dön tuşu