Etiket: Fakrnâme özellikleri

Kitap

Fakrnâme ve Özellikleri

Fakrnâme ve Özellikleri Fakr-nâme, Divân-ı Hikmet‘in mukaddimesi mesabesindedir. Muhteva itibariyle; tarikat adabını, usulünü, erkânını, kâmil bir şeyhin, bir dervişin vasıflarını, merâtıb-ı erbaa’yı ‘dört kapı kırk makam’ı beyan eder. Türklerin İslamiyet’i …