Ezgilerine Göre Türküler

  • Türkü Nedir? Türkülerin Özellikleri, Çeşitleri, Örnekleri Türkçe söylenmiş şiir anlamına gelen “Türkü“nün “Türkî” sözünden geldiği görüşü ittifakla kabul edilmiş bir görüştür. Yani, “Türk” kelimesine Arapça “î” ilgi ekinin getirilmesiyle vücut bulmuştur. “Türk’e has” anlamına gelen bu söz halk ağzında “Türkü” şekline dönüşmüştür. Türkü sözü muhtelif Türk boylarında farklı kelimelerle isimlendirilirler.…

  • ANONİM HALK ŞİİRİNDE TÜRKÜ Türkü kelimesi, Türk ve “-î” nispet ekinin bir araya gelmesinden oluşmuştur. Türklere has anlamına gelen “Türkî” kelimesi zamanla “türkü” halini almıştır. Türkü kelimesinin yerine Anadolu’nun çeşitli yörelerinde “şarkı”, “deyiş”, “deme”, “hava”, “ninni“, “ağıt” kelimeleri de kullanılır. Anadolu dışında ise türküye şu adlar verilmekte: Altay Türkleri “kojon”,…

Başa dön tuşu