Edebiyatta Türkçülük

  • İkinci Meşrutiyet’ten İtibaren Gelişen İdeolojiler: Osmanlıcılık-Türkçülük- İslâmcılık-Batıcılık Cumhuriyet’i hazırlayan süreçte Türk aydınlarının en çok ilgilendikleri düşünce akımları aynı zamanda Cumhuriyet’ten sonra da etkisini sürdüren Türkçülük, İslâmcılık ve Batıcılık akımları olmuştur. Bunlar Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde de değişik biçimde etkileri görülecek kaynaklar arasında sayılabilir. Bunlara ayrıca Tanzimat döneminde başlayıp II. Meşrutiyet…

Başa dön tuşu