Edebiyat nedir?

  • Nedir?

    Edebiyat Nedir? Türleri, Özellikleri

    Edebiyat Nedir? Edebiyatın Tanımı, Türleri, Özellikleri Edebiyat: Arapça “edep” sözcüğünden türetilen bu kavram, ilk kez Şinasi tarafından günümüzdeki anlamıyla bir sanat türünün adı olarak kullanılmıştır. Şinasi’den önce nazım ve nesir türlerindeki eserlere ‘şiir’ ve ‘inşa’ denilmekteydi. Günümüzde edebiyat kavramı şu anlamlarda kullanılmaktadır: 1) Düşünce, duygu, olay ve imgelerin insanlarda estetik…

Başa dön tuşu