Edebiyat Günlükleri

  • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Günlük Günlük türü için Türkçede “Journal” “Rûznâme“,”hatıra defteri“,”Günce“,”Günlük” gibi karşılıklar kullanılmıştır. Günlük bir kişinin hergün kayda değer bulduğu olayları, gözlemlerini, izlenimlerini, duygu, düşünce ve hayallerini yazdığı notlarıdır. Anılar, yaşanmış, tarih olmuş eski zamanlardaki olay, olgu ve durumları içerirken, günlüklerde, olaylar sıcağı sıcağına yazıldığı için daha çok…

  • Günlük (Günce) Yazı Türü Tarihi Gelişimi, Çeşitleri, Özellikleri, Yazarları Günlük (Günce) Nedir? Bir kimsenin günlük yaşamından edindiği izlenimleri, bu izlenimlerin yarattığı duygu ve düşünceleri, tarih belirterek, günü gününe anlattığı yazılara günlük (günce) denir. Günlük, kişinin içini dökme gereksiniminden doğmuştur, denilebilir. Kişi, içini dökerken duygu ve düşüncelerini ya hiç saklamadan ya…

Başa dön tuşu