Edebi Akım nedir?

  • Edebi Akımlar / Edebiyat Akımları, Özellikleri, Temsilcileri Edebî Akım/ Edebiyat Akımı Nedir? Edebî akımlar, aynı görüşte/anlayışta olan sanatçıların bir araya gelerek, belirledikleri ilkeler doğrultusunda yapıt ortaya koymalarıyla ortaya çıkmış edebî anlayışlardır. Bir başka tanım: Öncü bir edebiyatçının ya da bir edebiyatçılar topluluğunun oluşturup geliştirdiği, biçim ve içerik yönünden birtakım yenilikler…

  • Edebiyat Akımı veya Edebî Akım Nedir? Edebiyat Akımı veya Edebî Akım: Bir sanatkâr grubunun belli bir dönemde, ortak dünya görüşü, estetik, sanat ve edebiyat anlayışı çerçevesinde oluşturdukları edebiyat hareketi; bu anlayış ve hareket çevresinde kaleme alınan edebî eserlerin oluşturduğu bütündür. Edebî akımlar, edebiyat biliminin alt birimlerini teşkil eden edebiyat teorisi,…

Başa dön tuşu