Dolaylı tümleç örnekleri

  • Nedir?

    Dolaylı Tümleç Nedir? Özellikleri, Örnekleri

    Dolaylı Tümleç (Yer Tamlayıcısı) Nedir? Dolaylı Tümlecin Özellikleri, Örnekleri Dolaylı Tümleç Nedir? Dolaylı Tümleç, “-E, -dE, -dEn” eklerini alarak cümlenin, dolayısıyla yüklemin anlamını, “fiilin, çıkma (uzaklaşma), bulunma ve yönelme (yaklaşma) bakımlarından ilgili olduğu yer” yönünden tamamlayan öğedir. Yer tamlayıcısı da denir. Biz yazları köye gideriz; sahil lüksümüz yok bizim. Nice tarihî eserler sular altında bırakılıyor. Buğdayı çiftçiden hep ucuza alırlar.…

Başa dön tuşu