Dinî-Tasavvufî Edebiyatın Fikir Kaynağı

  • Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatını Oluşturan Unsurlar Fikir Kaynağı İslam’ın hükümleri doğrultusundaki inancını, fikrî düşünceyle birleştiren tasavvuf, sonra Türkler arasında da yayılmaya başlamıştır. Bu başlayış, Türkler arasında fikrî ve İslamiyet’in kabulünden sonra da zühdî açıdan önemli rol oynamıştır. Müslümanlığın Türkler arasında Orta Asya’da yayılması esnasında metot olarak şair tabiatlı Türklere şiirle hitap…

Başa dön tuşu