Etiket: Cümlede hangi öğe vurguludur?

Nedir?

Cümle Vurgusu Nedir?

Cümle Vurgusu Nedir? Özellikleri, Örnekleri Cümle Vurgusu: Bir cümlede asıl verilmek istenen, yükleme en yakın sözcük veya sözcük öbeği ile verilir. Fiil (eylem) cümlelerinde vurgu yükleme en yakın ögedir. …