Cumhuriyet Döneminde Hikaye ve Roman

  • CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA HİKÂYE VE ROMAN Cumhuriyet Dönemi Türk Hikâye ve romanı 4 ana bölüm halinde incelenebilir: 1. Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışı 2. Toplumcu Gerçekçi Anlayış 3. Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Anlayış 4. Modernizmi Esas Alan Anlayış 1. Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Sanatçılar Milli Edebiyat…

Başa dön tuşu