Cemşid ü Hurşid konusu

  • Cemşîd ü Hurşîd Mesnevisi ve Ahmedî Divan edebiyatı şairi Ahmedî‘ye ait olan, 4798 beyitten oluşan Cemşîd ü Hurşîd mesnevisi, İranlı şair Selmân-ı Sâvecî’nin (ö. 1376) 2700 beyitten oluşan Cemşîd ü Hurşîd adlı mesnevisinin genişletilmiş bir çevirisi niteliğindeki eserdir. Eser, 1403 yılında yazılmıştır. Cemşid ü Hurşid Tahlili Metin ve Zihniyet: Bu…

Başa dön tuşu