Etiket: Bahariyyat

Nedir?

Bahariyye, Bahariyyat, Nevruziyye

Bahariyye, Bahariyyat, Nevruziyye Nedir? Divan şiiri geleneğinde bahar konulu manzumelere bahariyye adı verilir. Bahariyyeler genellikle kaside nazım biçimiyle yazılır. Bahariyyeler için “Bahariyyat, Sıfat-ı Bahar, Kaside-i Bahar, Der Vasf-ı Ahval-i …